księga rodów leśnych tom i – emilian szczerbicki

Pierwsza publikacja dotycząca historii polskiego leśnictwa, która prezentuje je przez pryzmat dziejów wielopokoleniowych rodzin leśników

Opis

Pierwsza publikacja dotycząca historii polskiego leśnictwa, która prezentuje je przez pryzmat dziejów wielopokoleniowych rodzin leśników. W kronikarskich zapisach uchwycona została zdrowa pokoleniowość 62 rodzin, która zwłaszcza w zamierzchłych czasach – wobec braku kierunkowych szkół i uczelni – niosła wielkie wartości. Wśród nich doświadczenia leśne przekazywane z ojca na syna, wzorce dobrej służby i postępowania, przekładające się niejednokrotnie na postęp w leśnictwie. Pozycja przedstawia historię leśnictwa w szerokim horyzoncie czasowym – niektóre rody obejmują swą leśną historią 300 lat. Ukazuje ścisłe powiązanie historii z późniejszym dorobkiem leśnictwa i. Lasów. Państwowych. Ślady leśnych rodów opisanych w „Księdze ” odszukać można nie tylko w dzisiejszych granicach. Polski, ale także w. Prusach. Wschodnich i na. Kresach. Wiele uwagi poświęcono losom leśników na ziemiach wschodnich po inwazji sowieckiej. Historycy leśnictwa podkreślają, że to temat, który dotychczas nie został wyczerpująco opracowany.  Przekrojowy charakter publikacji uwidocznia się także w udokumentowaniu gospodarki w lasach różnych form własności, także pod administracją zaborców. Niewątpliwą wartością dodaną „Księgi ”, zwłaszcza dla leśników, jest spisanie lokalnych eksperymentów i praktyk leśnych oraz doświadczeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Książka powstała jako plon kilkuletniej pracy autora, owocującej również serią artykułów ukazujących się w latach 2009–13 w „Lesie. Polskim”. Treść i charakter tekstów zdradza, że powstawały w bezpośrednim kontakcie z bohaterami. Tym samym książka wypełnia lukę pośród dotychczasowych opracowań nt. leśnictwa, lokując się w docenianym przez historyków nurcie historii mówionej (oral history). Formuła pracy autora zaowocowała dużym sukcesem – „Księga ” stanowi najbardziej obszerny zbiór archiwaliów nt. leśnictwa, jaki dotychczas opublikowano. Dzięki zaufaniu, jakim został obdarzony. Emilian. Szczerbicki, w publikacji znalazło się ok. 1000 ilustracji. To przede wszystkim zdjęcia, dotychczas przechowywane w rodzinnych albumach i po raz pierwszy wydobyte na światło dzienne. To także wartościowe dokumenty różnorodnej proweniencji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „księga rodów leśnych tom i – emilian szczerbicki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.